برنامه های کمپیوتر

برنامه های کمپیوتر شامل دوره های آموزشی:

Web Designing

Web Development

 Database

 Programming

 Graphic Designing

 ICDL

 Networking

 DIT

میباشد. این دوره ها توسط اساتید مجرب و با سابقه به محصلین آموزش داده می شود تا محصلین محترم در پایان هر دوره محصلین گواهی فراغت از دانشگاه را دریافت خواهد کرد.

دورۀ دیپلوم تکنالوژی معلوماتی (Diploma in information Technology) به منظور مطالعه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، جمع‌آوری، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی و انتقال اطلاعاتی است که انجینیر تکنالوژی معلوماتی آن را دنبال می‌کند.

 حسابداری

بخش حسابداری این مرکز با داشتن اساتید با سابقه و مجرب ، با برگزاری دوره های آموزشی Professional Accounting, QuickBooks, Basic Accounting,  و سایر نرم افزارهای پرکاربرد در این بخش در خدمت محصلان و دانش آموزان گرامی می باشد.

 

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران، سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.