د نوم لیکنې عمومې معلومات

مؤسسۀ تحصیلات عالی احمد شاه ابدالی برای پذیرش محصل، هر سال دو بار در بهار و خزان و در دو تایم روزانه و شبانه، کانکور اختصاصی برگزار می‌نماید. آن عده از جوانان مستعد کشور که صنف دوازده را موفقانه به اتمام رسانیده و سند دوازده آن مورد تأیید وزارت محترم معارف قرار گرفته باشد، می تواند در کانکور مؤسسه تحصیلات عالی احمد شاه ابدالی شرکت و در صورت موفقیت در کانکور ادامه تحصیل دهند

د داخلې او نوم لیکنې لاره

۱- د دولسم ټولګي شهادت نامه او یا هم ۳ کلنې نمرې چې د مربوطه ادارې څخه تائید او لاسلیک شوي اوسي.

۲- تذکیرې رنګه کاپي

۳- 4 قطعې عکسونه ( cm x 3 cm4 )

۴- ۲۰۰۰ افغانی د نوم لیکنې فیس

فیس جوړښت

پوهنڅی موده داخلی فیس سمستروار فیس
د معالجوی طب ۷ سال ۶۰۰۰ افغانی ۳۰۰۰۰ افغانی