معرفی مرکز

مقدمه

مرکز تحقیقات دانشگاه افغانستان به‌ عنوان یک شاخۀ علمی-پژوهشی در دانشگاه افغانستان به کوشش پژوهشگران علمی و استادان گران‌مایۀ این دانشگاه در سال ۱۳۹۳ ایجاد شد. هدف از ایجاد این مرکز تولید و ارائۀ دانش سودمند و کاربردی برای جامعۀ علمی افغانستان است، تا باشد گام‌های استواری در راستای نظریه‌پردازی و نظریه‌‌سازی درحوزۀ روابط بین‌الملل و علوم سیاسی بردارند. از این‌‌رو این مرکز با نشر کتاب‌های علمی و تخصصی، برگزاری سیمنارهای علمی و نشر فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی در حوزۀ «دیپلوماسی و مطالعات بین‌المللی» تلاش می‌کند تا در بلندمدت در ساخت نظریه‌های روابط بین‌المللی سهم فعال و ارزنده‌ای داشته باشد.

دیدگاه

تولید و توسعۀ علم برای رسیدن به توسعۀ پایدار.

مأموریت

پژوهش، تولید، نشر مقالات علمی-پژوهشی، چاپ کتاب‌های تخصصی، ارائۀ سمینارهای علمی، همکاری با استادان و پژوهش‌گران داخلی و خارجی، برای رسیدن به بسترهای نظریه‌پردازی و تولید نظریه‌های علمی در حوزۀ علوم اجتماعی.

اهداف مرکز تحقیقات

  • مشارکت در تأسیس حلقه‏‌های فکری با مراکز حوزوی و علمی
  • گرفتن پروژه‌های تحقیقاتی کلان
  • سهمگیری و طرح‌ریزی برنامه‌های کلان ‌کشوری
  • پایه‌گذاری کرسی‌های نظریه‌‌پردازی
  • هماهنگی و ایجاد تعامل میان دانشگاه افغاستان و مراکز تحقیقاتی مطرح منطقه و جهان

ارزش‌های محوری

از آن‌جا که این نهاد به دنبال تولید علم رهایی‌بخش و راه‌ گشا برای توسعۀ علمیِ کشور عزیزمان است، ارزش‌های محوری مرکز تحقیقات علمی دانشگاه افغانستان عبارت‌اند از:

  • نگرش اخلاقی به علم و تولید آن.
  • عدم تبعیض در ارائۀ خدمات علمی به کشور.
  • تمرکز بر مسئولیت‌های اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه.
  • شبکه‌سازی مبتنی بر تفاهم و مشارکت و تعامل مؤثر با سایر نهادهای اکادمیک.
  • دست‌یابی به صداقت در خدمات و کمال در فرهنگ دانشگاهی.