دیپلوماسی و روابط بین‌الملل

دانشجویان در این رشته با مسایل اساسی سیاست بین‌الملل، رفتارهای متفاوت دولت‌ها در نظام جهانی و علل بروز این‌گونه رفتارها آشنا شده و پیچیدگی‌های امنیتی جهان را به شیوه‌ی علمی فرا می‌گیرند. هم‌چنین محصلان این رشته می‌توانند بازیگران نظام بین‌الملل و نقش آنان در تکوین تحولات بین‌المللی را مورد مطالعه قرار داده و دلایل دوستی، رقابت و یا دشمنی میان آن‌ها را درک کنند.

مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این رشته عبارت‌اند از

  • امنیت، تروریزم و منازعات بین‌المللی
  • تنش‌های قومی و نژادی
  • تئوری‌های روابط بین‌الملل
  • مسایل نظامی و استراتژیک معاصر
  • جهانی شدن
  • سیاست خارجی
  • تسلیحات و خلع سلاح
  • دیریت بحران‌های بین المللی و سایر موضوعات مرتبط به جنگ و صلح جهانی

چرا دانشگاه افغانستان؟

موسسه تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم گیران،سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور ازطریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.

کسب جایگاه محوری برای موسسه تحصیلات عالی افغانستان در راستای تربیت کادرهای متخصص ار طریق ارایه خدمات اکادمیک برای اتباع کشور،از اهداف درازمدت این نهاد است.

موسسه تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم گیران، سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور ازطریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.