ساختار دولت در افغانستان

                          ساختار دولت در افغانستان: بررسی نظام‌های سیاسی مطلوب در افغانستان
                          ساختار دولت در افغانستان: بررسی نظام‌های سیاسی مطلوب در افغانستان
                          ساختار دولت در افغانستان: بررسی نظام‌های سیاسی مطلوب در افغانستان
                          ساختار دولت در افغانستان: بررسی نظام‌های سیاسی مطلوب در افغانستان

تاریخ برگزاری سمینار: 12 عقرب

عنوان سمینار: ساختار دولت در افغانستان: بررسی نظام‌های سیاسی مطلوب در افغانستان

سخنرانان:

      ۱. عمر عابد: بررسی نظام ریاستی

      ۲.مهدی عارفی: بررسی نظام پارلمانی

      ۳.مولوی انس: بررسی نظام اسلامی

      ۴.مصطفی عاقلی: بررسی نظام فدرال

گزارش:

این برنامه ازسوی مرکز تحقیقات علمی دانشگاه افغانستان وسازمان فرهنگی خوشه چین در سالن کنفرانس های دانشگاه برگزار گردید. سخنرانان هریک به کارایی های نظام های یاد شده در افغانستان پرداخته و دست به مقایسه نظام ها زده اند.

آقای عابد در رابطه به نظام ریاستی گفت، این نظام می تواند کشور چندپارچه را نگه دارد و مانع متلاشی شدن او شود. وی افزود، تاریخ افغانستان تجربه درازی از رژیم هیا ریاستی دارد. از این رو، این گونه نظام پاسخگویی بهتری دارد.

آقای عارفی به نظام پارلمانی تاکید کرد و گفت، در کشورهایی که اقلیت های زیادی وجود داشته باشد، نظام پارلمانی اگر احزاب سراسری شکل بگیرد، می تواند راهگشای بسیاری از مسایل موجود در افغانستان باشد. از دید وی، تنها راه حل مناسب نظام پارلمانی خواهد بود.

آقای انس به حمایت از نظام اسلامی پرداخت و گفت، اسلام کاری به ساختار ندارد و بیشتر به شروط تاکید می کند. اسلام می تواند هر ساختاری را بپذیرد. تنها کاری که حکومت اسلامی باید بکند شرط های اسلامی است.

آقای مصطفی عاقلی با اشاره به گونه های دولت به لحاظ ساختاری گفت: به لحاظ ساختاری دو گونه حکومت داریم، دولت تک ساخت است، یا فدرال. هردو گونه حکومت ها می توانند ریاستی، پارلمانی، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی باشند. اما چیزی که در فدرالیسم مهم است، تقسیم قدرت میان مناطق فدرال است. تا بتواند راهگشای یک کشور چندپارچه مانند افغانستان باشد.

در پایان این برنامه با پرس و جویی از سوی دانشجویان و ارایه پاسخ از سوی سخنرانان پایان یافت.