خوست ښار، پارک ته نږي پارک د تاسیس کال ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۲۱ افغانستان
info@aaihe@gmail.com
771172665 (93)

احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه اود منځنیو طبي زده کړو انستیتیوت د روغتیایي زده کړو معتبر علمي مرکز

زمونږ ټولني

زمونږ د ټولنو په یاره کي له دعه ځایه ولولي

شوراګانې او کمیټې

احمد شاه ابدالي مؤسسه په اداری او کادری تشکیل سربیره د چارو د ښه سمون او په هره برخه کې د کیفت د لوړ تیا په موخه لاندې شوراګانې او کمېتې لري :
  • آمنا شورا
  • علمی شورا
  • محصلینوشورا
  • د تضمین کیفیت کمیټه
  • د علمی څیړنو او ریسرچ کمېټه
  • فرهنګي او سپورټ کمېټه
  • د نظم او ډ یسپلین کمېته
  • د ښځو پر وړا ندې د تاوتریخوالي کمېټه