خوست ښار، پارک ته نږي پارک د تاسیس کال ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۲۱ افغانستان
info@aaihe@gmail.com
771172665 (93)

احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه اود منځنیو طبي زده کړو انستیتیوت د روغتیایي زده کړو معتبر علمي مرکز

د محصلینو لپاره د خارجي لوړ تعلیم زمینه

دلته به نور معلومات د یادي اداري په باره کي ولولي د بورسونو په هکله

د مربوطه برخي معلومات د جریان نه لاندي دي