کتابتون او لابراتوارونه

کتابتون

د احمدشاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه یو عصري او مجهز کتابتون او درسي خونه لري چې محصلین کولای شي چې وزګار او ټاکلي وخت کې له کتابتون او درسي خونې څخه ګټه واخلي.احمدشاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه کوښښ کوي چې نوموړی کتابتون نور هم غني کړي او ګرانو محصلینو ته درسي خدمتونه وړاندې کړي.


aaihe logo

اناټومي لابراتوار

د اناتومي لابراتوار چې اوس مهال ټول اړین د اناټومي موډلونه لري او احمدشاه ابدالي موسسه همیشه هڅه کوي چې د نورو مجهزو وسایلو په چمتو کولو نوموړی لابراتوار غني او د محصلینو د عملي زده کړو لپاره په نوي ټکنالوژی سمبال کړي.


AAIHEAnatomyLaboratory