خوست ښار، پارک ته نږي پارک د تاسیس کال ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۲۱ افغانستان
info@aaihe@gmail.com
771172665 (93)

احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه اود منځنیو طبي زده کړو انستیتیوت د روغتیایي زده کړو معتبر علمي مرکز

ټول قانوني شرایط

لاندي زمونږ سره د محصیل، استاد، او یا شاګرد په توګه قانوني پړاونه

معلومات وجود نه لري