خوست ښار، پارک ته نږي پارک د تاسیس کال ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۲۱ افغانستان
info@aaihe@gmail.com
771172665 (93)

احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه اود منځنیو طبي زده کړو انستیتیوت د روغتیایي زده کړو معتبر علمي مرکز

زمونږ سره اړیکي

فتي او ادرسونه

ازادۍ مېنه خوست تفریحي پارک ترڅنګ احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو خصوصي موسسه خوست ، افغانستان

د اړیکي شمیري

+93(0)7788989 / 93(0)7992345

بریښنالیک

A.AlHE@yahoo.com

ویب پاڼه

www.aaihe.edu.af

عمومي مدیر

www.aaihe.edu.af

د ام ډي د څانګي امیر

www.aaihe.edu.af

د ام بي بی ایس د څانګي امیر

www.aaihe.edu.af

د کمیټو مشر

www.aaihe.edu.af

ستاژ د مفرفت مشر

www.aaihe.edu.af